adsense

Historia

Grundaren av Santiago var Pedro de Valdivia år 1541 vid Mapochofloden. Man höll invigningsceremonin på berget Huelén som senare i tiden döptes om till Cerro Santa Lucia. Valdivia valde det läget på grund av dess milda klimat och enkelheten att försvara platsen då Mapochofloden delas i två floder och sammanförs längre ner vilket bildar en ö. Staden förstördes år 1541 av indianska styrkor vilket även ledde till Araucokriget. Men med hjälp av urinvånarna uppfördes de första byggnaderna och man dränerade den södra banken av Mapochofloden vilket förvandlades till en promenad känd under namnet Alameda. Santiago blev huvudstad i Chile först år 1818.

I början av 1800-talet var Santiago en liten stad med fåtalet byggnader och kyrkor. Framtagningen av nitratgödning under 1880-talet skapade dock framgångar för landet och bidrog till utvecklandet av huvudstaden. Viktiga landmärken byggdes år 1910 så som De sköna konsternas museum med mera. Staden moderniserades under 1930-talet och staden växte även befolkningsmässigt tack vare invandring från södra och norra Chile. Tunnelbanan som invigdes år 1975 blev och är fortfarande oerhört viktig för staden.